Archiv článků

Barokní Olomouc

05.05.2014 00:00
V pondělí 5. května 2014 se konala exkurze chlapců třetích ročníků do města Olomouce, která byla zaměřena na barokní sloh. Chlapci si prohlédli hradby, nově zrekonstruované zahrady na hradbách, Katovskou bránu, bývalý jezuitský konvikt, chrám sv. Michala a kostel kapucínského řádu. 

Exkurze Radíkov a Stavý kopeček

25.06.2013 00:00
V úterý 25. června se žáci druhých ročníků vypravili na dějepisnou exkurzi do Olomouce. Navštívili pevnůstku v Radíkově a po obědě absolvovali komentovanou prohlídku baziliky na Svatém Kopečku. Fotky z akce  

Barokní Olomouc

22.05.2013 00:00
Dne 22. května 2013 se konala exkurze prvních ročníků do města Olomouce, která navazovala na probírané učivo v předmětu DEJ a byla zaměřena na barokní sloh.

Přednáška o období normalizace

09.05.2013 00:00
Ve čtvrtek 9. května na naši školu zavítala paní Věra Pytlíčková, rozená Indrová, a vyprávěla studentům druhých ročníků o období normalizace. Paní Pytlíčková je členkou Konfederace politických vězňů a o. s. Dcery 50. let. Přednáška byla pro žáky obohacující a rozšířila probírané učivo dějepisu.

Sokrates

17.09.2012 00:00
Dne 17. září 2012 přišel na naši školu zástupce institutu vzdělávání Sokrates. Poskytl žákům čtvrtých ročníků potřebné informace, které jim pomohou při výběru vysoké školy. Mgr. I. Kellnerová

STUDENTSKÉ VOLBY 2012

06.09.2012 00:00
Ve čtvrtek 6. září 2012 proběhly na naší škole Studentské volby, pořádané společností Člověk v tísni, které byly součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Tato akce měla přiblížit studentům středních škol základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem,a zvýšit tak podíl...

Cesta do Evropského parlamentu

25.04.2012 00:00
Ve dnech 25. - 28. dubna 2012 podnikly čtyři studentky třídy 3. A naší školy exkurzi do Evropského parlamentu v Bruselu, kde vyslechly přednášku o Evropské unii. Kromě moderní budovy EP si prohlédly i historické jádro Bruselu a na zpáteční cestě navštívily starobylé hanzovní město Bruggy. Cesta se...

O cestování s JUDr. Augustinem

23.04.2012 00:00
Dne 23. dubna se konala na naší škole přednáška JUDr. Josefa Augustina, který přišel žákům prvních ročníků sdělit zážitky ze svých zahraničních cest. Výklad JUDr. Augustina tematicky korespondoval s probíranou látkou v OBN – Hmotná a duchovní kultura. 

Přednáška o druhé světové válce

01.02.2012 00:00
Dne 1. února 2012 proběhla na naší škole přednáška na téma 2. SVĚTOVÁ VÁLKA , kterou si pro své spolužáky připravil Petr Karnet. Prezentaci oživil ukázkami odborných publikací a originálních historických předmětů, jež většinou získal od přímých účastníků bojů. Žáci 2. A ocenili Petrovu snahu...

Nebojme se myslet

15.12.2011 00:00
Dne 15. prosince 2011 se na Katedře filozofie FF Univerzity Palackého v Olomouci konal 2. ročník filozofické soutěže "Nebojme se myslet", které se zúčastnila naše žákyně Vlasta Hájková. V národním kvalifikačním kole se umístila mezi dvaceti nejlepšími a postupuje do kola druhého. Slavnostní...