O cestování s JUDr. Augustinem

23.04.2012 00:00

Dne 23. dubna se konala na naší škole přednáška JUDr. Josefa Augustina, který přišel žákům prvních ročníků sdělit zážitky ze svých zahraničních cest. Výklad JUDr. Augustina tematicky korespondoval s probíranou látkou v OBN – Hmotná a duchovní kultura. 

Zpět