Exkurze do města Šternberka

01.06.2011 00:00
Dne 1. června 2011 se konala exkurze do města Šternberka.


Navazovala na probrané učivo v předmětu Dějepis a byla zaměřena na středověk a umělecké slohy. Akce se zúčastnilo 28 žáků z třídy 1. A. Nejdříve proběhla komentovaná prohlídka bývalého augustiniánského kláštera, sklepení a barokního chrámu s ukázkou varhan. Poté došlo k přesunu do hradního areálu, kde žáci posvačili. Ihned následovala prohlídka hradních prostor. Žáci jsou po návštěvě památek ve Šternberku schopni lépe charakterizovat základní znaky gotického, renesančního a barokního slohu, získali také konkrétnější představu o životě ve středověku a mají povědomí o účelu výstavby středověkých hradů a klášterů. Žáky nejvíce zaujalo klášterní sklepení, vystavené zbraně a samozřejmě prevét.
Radost z výletu nikomu nezkalilo zpoždění vlaku, bouřka ani rychlé tempo, kterým jsme se museli přemísťovat po městě.

Zpět