Studijní informace

K rozšíření a prohloubení znalostí probíraného učiva je určen volitelný předmět ZSV pro žáky 4. ročníku.