Nebojme se myslet

15.12.2011 00:00

Dne 15. prosince 2011 se na Katedře filozofie FF Univerzity Palackého v Olomouci konal 2. ročník filozofické soutěže "Nebojme se myslet", které se zúčastnila naše žákyně Vlasta Hájková. V národním kvalifikačním kole se umístila mezi dvaceti nejlepšími a postupuje do kola druhého.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhne 1. března 2012 v 11:00 hodin v zasedací síni děkanátu FF UP.
Blahopřejeme.
Mgr. Irena Kellnerová

Zpět